Integritetspolicy och GDPR-policy

Behandling av personuppgifter
Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och kommer inte att röjas för tredjeparter. Personuppgifter används endast för internt bruk, dvs. för analys av användarbeteende.

Nordic Lab röjer endast personuppgifter om lagen så kräver eller vid ett domstolsbeslut.

GDPR – Dataskyddsförordningen
Som en del av skyddet för EU-medborgares integritet antogs en ny förordning 2018. Till följd av den måste vi som företag säkerställa att dina personuppgifter lagras och används på ett säkert och korrekt sätt.

Läs vår GDPR-policy här

Cookies på vår hemsida
Vi använder inte permanenta på vår hemsida.

© Copyright
Innehållet på hemsidan skyddas av lagen om upphovsrätt och får inte kopieras, reproduceras eller distribueras på något som helst sätt, helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från Nordic Lab.
Att ladda ner eller kopiera bildmaterial och/eller textmaterial är endast tillåtet om det finns ett skriftligt tillstånd från Nordic Lab.

Brands / trademarks
Produkt- och företagsnamn på hemsidan kan vara registrerade varumärken och skyddade företagsnamn och de finns här endast i syfte att identifiera och förklara.
Alla varumärken/namn tillhör respektive ägare.

Behöver du information om våra produkter?

Vi kommer att kontakta dig inom 24 timmar

Behöver du information om våra produkter?

Vi kommer att kontakta dig inom 24 timmar

Behöver du information om våra produkter?

Vi kommer att kontakta dig inom 24 timmar